štvrtok 3. júla 2014

Aby sme mohli ísť ďalej, treba sa zbaviť.....

…svojho sklamania z poznania, že dovtedy sme zrejme žili v klame a niekto iný tento klam  bolestivo skončil. V podstate máme byť tomu druhému mal vďačný, že nás upozornil na túto skutočnosť, lebo len vtedy keď žijem v nej, mám príležitosť zmeniť ju a utvárať ju podľa svojich želaní.

…svojho očakávania z poznania, že nás už nemožno sklamať, pretože pred každým sklamaním vždy stojí očakávanie. Ak sa zbavíme svojich očakávaní, už nás nemožno sklamať,  nahnevať, uraziť, raniť, ublížiť a pod. Keď sa zbavímel očakávaní, vtedy sme otvorení pre život, taký...aký skutočne je.

…svojej agresivity z poznania, že náš život je taký, ako si ho vytvárame a v každom okamihu ho môžeme zmeniť. Ale naša agresivita  nič nemení, len nás robí neobľúbeným a samému človeku sťažuje život. Teda uvedomme si, proti čomu v skutočnosti  a prečo, meníme seba a svoj život, kým sa nám nebude páčiť.

…svojich pocitov menejcennosti z poznania, že nikto nie je na tomto svete menejcenný, pretože každý je súčasťou vedomia, časťou sily, ktorá všetko stvorila a nikto nestojí podo mnou, všetci sme si rovní, len rozdielne prebudení.

…svojej minulosti z poznania, že je už preč a nikdy sa nevráti. Prečo by sme ju teda ešte stále mali vláčiť so sebou ?  Zbavujme sa toho, na čom lipneme – predstáv, hraníc a obmedzení, starých nefungujúcich cieľov, zastaraných programov, príkladov a vzorov, negatívneho myslenia, rovnako ako aj negatívnej vlastnej podobizne, masiek, hraných úloh, takisto svojej výchovy a vplyvu na okolie, noriem a klišé. Zbavme sa aj nesprávneho povolania, vedome sa zbavme všetkého, čo už naozaj ku nám nepatrí, urobme so seba slobodného človeka, ktorý je sám sebou.

…egoizmu, samoľúbosti a závisti, prečo by sme mali druhým závidieť, keď každý z nás je jedinečný a môže všetko čo chce dosiahnuť? Zazeranie nás tiež duševne zaťažuje...Keď sa raz pozriete na obavy, ktoré ste si robili, zistíte, že väčšina z nich sa nepotvrdila. Buďte pripravení na najhoršie, ale očakávajte to najlepšie.

…svojich návykov veci odďaľovať a posúvať pred sebou, tie ktoré sa mali vybaviť už včera. Zvyku utekať pred nepríjemnými situáciami a strkať hlavu do piesku, namiesto toho, aby sa zvládali a vyriešili vtedy, keď vzniknú. Zvyku veľa rečniť a málo počúvať... Nikto sa nič nenaučí, keď sám reční, ale vždy sa možno niečomu priučiť ak počúvame iných... Treba sa zbaviť túžby po pomste za skutočné alebo domnelé urážky, pretože nikto nemá  tú moc, aby nás naozaj urazil.

…súcitu so sebou samým, pretože minulosť nemôžeme zmeniť, tu nepomôže žiadna sebaľútosť. Budúcnosť patrí nám, ešte je všetko možné. Preto by sme naše sily nikdy nemali mrhať súcitom so sebou samým. Veď, svoj osud sme si zapríčinili sami, máme ho vo svojich rukách, len my sme jediní, kto ho môže zmeniť, teda, do práce !  Celú silu potrebujeme na vedomé utváranie našej budúcnosti.
Sebaľútosť je  zbytočná, pretože okolnosti, na ktoré sa sťažujeme, môžeme kedykoľvek zmeniť!  Sebaľútosť nič nemení – iba sa oberáme o silu, márnime čas a zaťažujem si zdravie. Jednoducho plytváme zbytočne svojou energiou, ktorú môžeme využiť na prosperitu...
Ľútosť nad sebou oslabuje, pre spoločnosť je taký človek bezcenný a sám pre seba je príťažou. Nie je so svojím postojom obľúbený, každý od neho uteká a nakoniec končí v depresii, v ktorej sám seba ľutuje, sám seba aj okolie vyčerpáva. Treba ju zničiť hneď v zárodku, tým že sústreďujeme svoje myšlienky na veci a ľudí, ktorí nás tešia...

…aj svojho žiaľu a pokánia, neutápajte sa vo svojom žiali, pretože niet väčšieho plytvania časom a energiou ako je žialiť. Svoj život môžete jednoducho zmeniť tým, že prijmete zaň zodpovednosť a začnete veci riešiť inak...ak zakaždým, keď si pomyslíte: „Keby len…” preformulujte tieto slová na: „Nabudúce už…” Nabudúce budem otvorene hovoriť. Nabudúce sa chopím svojej príležitosti. A zvyknite si - robiť, čo treba, keď príde nasledujúce "Nabudúce", máte šancu veci napraviť...Každý deň svitne slnko a nový deň s novou šancou....

a napokon svojej svojhlavosti a prehnanej hrdosti z poznania, že život chce aj tak pre nás to najlepšie. Zbavujte sa túžby  aby ste mali vždy pravdu, presadzovali ju tvrdo a bezhlavo, bez toho aby ste sa presvedčili, aký to má dopad na okolie alebo druhých ľudí...Vaša pravda vo vašom svete, ešte nemusí byť pravdou pre druhého človeka v jeho svete... Zbavujte sa túžby byť viac ako ostatní...byť za každú cenu víťazom v každom súboji, nehľadiac na obete...Zbavujte sa akýchkoľvek túžob, ktoré Vás pripravujú o slobodu  a o to, aký som a kto som. Svojhlavým trucovaním a vynucovaním si pozornosti nič nezískate, ale môžete veľa stratiť.Môžete sa stať obeťou svojej svojhlavosti....

Na záver krásna myšlienka, s ktorou sa úplne stotožňujem....

"Keď opustíte svoje chcenie, odmietanie a otvoríte sa dôvere, že prozreteľnosť vie, čo je pre vás dobré, až vtedy môžete spoznať nepoznané, nový svet, svoje nové Ja. Moje chcenie chcelo v mojom živote niečo úplne iné a ja som vôbec netušila, že existuje niečo väčšieho, krajšie, pretože moja myseľ to nemala v "programe". Pre človeka ako takého je tu dôležitá informácia: "odovzdaj starý život, odovzdaj sa, dôveruj , dôveruj, otvor sa, prijímaj, ďakuj a miluj! "

Prajem Vám "Krásny život, plný lásky  a prebúdzania sa do slnečných dní....
JA

0 komentárov:

Zverejnenie komentára