Receptár

Jednoduché a zdravšie recepty s nevšedným využitím zeleniny

"Perly tisícročí"

životné dávne no stále aktuálne múdrosti slávnych a známych osobností

piatok 15. mája 2015

Prečo Etikoterapia....?


Preto, lebo....


Korene a príčiny chorôb, ak neberieme do úvahy vonkajšie príčiny ležia v previazanosti a kontinuite osudov príslušníkov rodu, z toho plynúceho spôsobu myslenia a nevedomých programov. Ďalej nasledujú okolnosti prežitkov z detstva, udalostí a konflikty života. Preto liečenie začína pátraním v životnom príbehu, kde sa zamotala niť ....

Každý človek má slobodnú vôľu, sám sa rozhodne, čo bude robiť, ako bude myslieť, čo bude považovať za správne a čo za zlé. Nad tým však stojí vyšší Rád, kolektívne vedomie, ktoré nás používa do svojich služieb v záujme celku. Naša sloboda teda podlieha Rádu, je dobré ho prijať a akceptovať.

Máme slobodnú vôľu sa rozhodnúť akokoľvek, následky sú však vopred dané. Korene slova "človek" možno vystopovať a preložiť ako mysliaci duch, schopný rozpoznať zákon, rád, poriadok
 
Pojem Etikoterapia zaviedol v tridsiatych rokoch minulého storočia MUDr. Ctibor Bezděk svojou knižkou "Záhada choroby a smrti aneb Etikotherapie", tu je niekoľko jeho téz (ďaleko predbehol svoju dobu)
   Jeden z hlavných dôvodov rastúcej chorobnosti ľudstva je predovšetkým v utkvelej predstave, že človek je pánom prírody, a preto sa ju snaží pokoriť a dokonca zotročiť.

-    Stav nášho tela je výrazom nášho stavu duševného a bolesť je volanie o pomoc, namierené voči nášmu vedomia.


-   Duševné choroby spôsobuje slobodná vôľa, spojená s tmou v srdci.

-    Platí prostý zákon príčiny a následku - ako zaseješ, tak budeš žať!


-    Príčina vzniku väčšiny chorôb je porušenie harmónie medzi potrebami tela a potrebami ducha. Ľudský duch nepotrebuje žiadne školenie - intuitívne vyciťuje, ktorá cesta je dobrá - avšak len kým sa ľudia pridŕžajú Rádu.


-   Choroba nie je nepriateľom, ktorého je nutné vyhubiť všetkými dostupnými prostriedkami, ale niekedy je to posledný pokus Prírody, ako dotyčného jedinca prinútiť k premýšľaniu.


-    Vykoreniť závisti, nenávisť, hnev a zlosť z ľudských duší - pretože tieto vlastnosti ľudského ducha zráža do duchovných hlbín a fyzicky vedú k chorobe.


-   Hľadajte Pravdu a vesmírne zákony, pretože len ich poznaním a uplatňovaním v všeobecnom živote (toto je skutočná prevencia chorôb!) Môžeme stúpať po svojej vývojovej línii ďalej.


-   Trvalé uzdravenie môže prísť len vtedy, keď sa človek úplne zásadne vnútorne zmení - v nazeraní, myslenie a aj citoch: uzdraviť (sa) = urobiť (sa) morálne lepším 


 Čomu ľudia všeobecne veria?

- Choroba je niečo, čo obťažuje, prekáža, akási porucha, ktorú možno odstrániť pomocou vyspelej medicíny - preto povinnosť človeka končí vyhľadaním lekára

- Choroba je fyzickou poruchou, jedného náhodne stretne, druhého ušetrí, nič s tým nedá robiť, akurát sa nechať zaočkovať a brať všelijaké prípravky na zvyšovanie imunity

- Choroba je spôsobená baktériami, vírusmi, plesňami ... atď, ich potlačením príde zdravie

- Choroba spôsobujú infekčné ložiská, ich fyzickú detoxikáciou nastúpi vytúženú zdravie

- Návrat k zdraviu znamená odstránenie príznaku ochorenia alebo bolesti

- Nikdy v histórii nebolo toľko liekov, lekárska technika tak dokonalá, dá sa teda na ňu spoľahnúť


Ale prečo je aj napriek vyspelej medicíne a astronomických peňazí do nej prúdiacich, počet chorých stále rovnaký, ak nie vyšší? 

Choroba ako taká je disharmóniou vo vedomí ľudí, vystúpením z prirodzeného poriadku, poruchou celého človeka a nielen jeho tela. Je zároveň aj výzvou, aby sme sa zamysleli nad svojím životom, otočili smer myslenia a znovu nastolili Poriadok. Choroby a tiež nehody sú výzvou, aby sme pochopili svoje problémy ako úlohy a riešenia A preto: liečiť človeka neznamená odstrániť príznak, bolesť a znovu navodiť starý stav - ten bol totiž príčinou choroby. Ak sa to podarí, príde nový príznak, silnejší alebo chronický. (Ale tiež nám možno v priebehu odstránenie príznaku cez utrpenie niečo dôjde - pozri ďalší riadok)
 
- Liečenie znamená pochopiť a uvedomiť si príčinu a prestať sa učiť skrz utrpenie choroby

- Choroba znamená informáciu: odchýlil si sa od Rádu; treba poďakovať a premýšľať: nie sme obeťou choroby, sme jej pôvodcovia! Negatívne myslenie je tiež choroba!

- Naše telo ako zrkadlo odráža, čo sa deje vo vnútri, je zbytočné opravovať zrkadlo ak nie je v poriadku náš obraz, v tele sa odráža vedomie

- To, čo naozaj lieči, je náš vlastný organizmus, náš vnútorný lekár, môžeme ho iba podnietiť, pomôcť mu sa nasmerovať.

- Ak rozpoznáme svoju cestu, úlohu, Rád, zbavíme sa blokov z minulosti, využívame svoje talenty, presadzujeme sa s odvahou, tvorivosťou, s láskou, miernosťou, vštiepime si nové "dobrozvyky", pracujeme na novom obraze seba samého - stávame sa súčasťou Stvorenia - potom nie je potrebné sa zaujímať o chorobu, spôsobíme svojim prístupom, že jej nie je treba...


 Na záver má slovo Demokritos, grécky filozof 470-360př.nl: 

"Ľudia prosia bohov o zdravie a neuvedomujú si, že túto moc majú oni sami"

Chcete vedieť ako súvisí zdravie so stravou a duševnou pohodou, ako si pomôcť sebe aj blízkym....? Aj o tomto sa budeme rozprávať v našej praktickej školy zdravia, kde vám pomôžeme získať  rozhľad... 
www.cestouzdravia.sk  
www.facebook.com/cestouzdravia  

Etikoterapia - úvod

Úvod do ETIKOTERAPIE


ETIKOTERAPIA nelieči. Podáva pomocnú ruku v procese sebauzdravovania a vedomého duchovného rastu tých, ktorí chcú prevziať zodpovednosť za svoj život do vlastných rúk. Etikoterapia je cestou k uzdraveniu jedinca i celej spoločnosti.

ETIKOTERAPIA nekonkuruje medicíne. K etikoterapeutovi prichádzajú ľudia v presne definovateľnom okamihu života – v období pred bodom zlomu. Vo chvíli, keď starým spôsobom to už nejde, oni chcú po novom a nevedia ako. Tento bod zlomu prinášajú duchovné zákony, ktoré sa nedajú nijako preľstiť. Rovnaké priťahuje rovnaké.

Sebectvo - je uvádzaná ako jedna ľudská vlastnosť, ktorá je hlavnou príčinou všetkých chorôb.
Odstránenie sebectva zo života, to je tá liečba mravnosťou – ETIKOTERAPIA. Dá sa to chápať aj ako dobrý mrav, teda niečo, čo možno považovať za etické, mravné – z latinského mores – morálka. Je to v podstate dobrý zvyk na všetkých úrovniach, teda aj v duchovnej rovine. To, čo je mravné, je vždy zdravé. Napríklad pravda – je vždy ozdravná, aj keď výsledok sa ukáže až po dlhšom čase. Etikoterapia je teda liečba zvykov - zlozvykov.

Za každou chorobou je príbeh...ETIKOTERAPIA vidí príčinu chorôb v chorých vzťahoch k sebe, k druhým i k tomu, čo nás presahuje. Človeka môže vyliečiť iba zmena jeho postojov, zvykov a vzťahov smerom k pravde, otvorenosti a rovnocennosti.
CIEĽOM etikoterapie je zbaviť chorého človeka spôsobu života, ktorý doteraz viedol. Úspešné a trvalé vyliečenie sa však dá dosiahnuť iba poctivou  a tvrdou prácou na sebe samom. 
Kontakt s etikoterapiou je často taký tvrdý, že nenechá kameň na kameni vo vzťahoch, ktoré nie sú založené na pravde. Ale ako dlho je možné žiť vo vzťahu, ktorý nie je založený na pravde? To je predsa chorý vzťah. Z toho nutne niekto časom ochorie. 

ETIKOTERAPIA je medicínou budúcnosti. Je v súlade s impulzom archanjela Michaela, ktorý v súčasnosti naberá na sile – prináša zduchovnenie a vzpriamenie, je to snaha o individualitu človeka. Každý má schopnosť nájsť si spojenie s duchovným vedením sám, nepotrebujeme na to ani lekára ako sprostredkovateľa k zdraviu, ale ani kňaza ako sprostredkovateľa k Bohu.
Zdroj: odb. literatúra

utorok 5. mája 2015

MÚDROSTI VZÁCNYCH ĽUDÍ

9 myšlienok Lao-Ce na každý deň


Lao-C alebo tiež Lao Tse je jedným z najväčších filozofov ľudstva. Autor známej knihy Tao te ťing, základnej knihy taoizmu. 


Prinášame jeho 9 myšlienok pre zdravšiu myseľ:

 1. Cesta dlhá 10.000 míľ začína jedným krokom.

2. Ak nezmeníte svoj smer, skončíte tam, kam smerujete.


3. Prechádzajte ťažkosťami tým, že zvládate jednoduché.


4. Poznať vonkajšie veci je
inteligencia,
poznať sám seba je múdrosť.  
Ovládať ostatných je moc, zvládnuť sám seba je pravá sila.
Keď si uvedomíte, že máte dostatok, potom ste naozaj bohatí.

5. Ak chcete prebudiť všetku ľudskosť, prebuďte najprv sami seba. Ak chcete odstrániť všetky utrpenia sveta, najprv odstráňte v sebe všetko negatívne. 
Najvyšší dar, ktorý môžete dať, je vaša vnútorná premena.

6. Učím ľudí  3 základné veci: 
jednoduchosť, trpezlivosť a súcit. To sú 3 najväčšie poklady.


7. Život je súhra prírodných fenoménov a zmien. Neodporujte im, tým iba trpíte. Nechajte realitu byť realitou. Nechajte veci prirodzene plynúť tak ako sami chcú.


8. Príroda neponáhľa a napriek tomu všetkého dosiahne...


9. Správny cestovateľ nemá žiadne plány ani zámer dokončenia cesty. 
Zdroj: joga-online
Preklad: JA 

Chcete sa naučiť jednoduchosti života, zdravia a získať cenné rady? Zavítajte do našej pripravovanej praktickej školy zdravia, kde vám pomôžeme získať  rozhľad...

www.cestouzdravia.sk 
www.facebook.com/cestouzdravia