Receptár

Jednoduché a zdravšie recepty s nevšedným využitím zeleniny

"Perly tisícročí"

životné dávne no stále aktuálne múdrosti slávnych a známych osobností

pondelok 25. augusta 2014

Úvod k výžive podľa 5 elementov

  PREDSLOV....


Dlhoročné skúsenosti starých Číňanov v oblasti stravovania potvrdzujú, že jednoduché princípy sa osvedčili a sú funkčné aj dnes. Žiadne tabuľky ani návody vám nepovedia, čo je pre vás naozaj dobré. Toto je schopné len vaše telo, ktoré je úžasné laboratórium, plné nekonečných pochodov. Naučte sa načúvať sami seba a spoznáte, čo naozaj potrebujete. 
Ideálna strava by mala v sebe obsahovať potraviny od každého z 5 elementov, len tak môže byť pestrá a zdravá. Tiež platí zásada čo najmenej používať potraviny mrazené, priemyselne spracované a na varenie nepoužívať mikrovlnnú rúru. snažiť sa si pripraviť a uvariť jedlo z čerstvých surovín. Dnes už nie sme odkázaní zásobovať sa konzervami alebo mrazenými potravinami (za mraziaky nech platia obchodníci).

Na rozdiel od ostatných alternatívnych liečebných metód, je TČM ucelený systém znalostí, diagnostických a liečebných metód na celkovú harmonizáciu a v prípade nutnosti aj liečbu organizmu. Tento ozdravný systém má zdokumentované a zachované korene už spred 3 000 rokov pred n.l., kedy sa počas existencie jednotlivých čínskych dynastií na cisárskom dvore Tradičná čínska medicína vyvíjala a zistené poznatky sa systematizovali a spisovali. Vďaka práci tých najlepších majstrov vo svojom odbore sa zachovali celé rozsiahle diela zaoberajúce sa okrem iných oblastí života aj zdravím, metódami diagnostiky a liečby, zatrieďovaním charakteru a liečivých účinkov jednotlivých bylín, princípmi tvorby a popisom štandardných a osvedčených bylinných receptúr.

Ja tiež väčšinu života zápasím s kilami a diétami, ale aj s následkami nepravidelného stravovania a oslabenými niektorými orgánmi. Aj toto ma podnietilo k tomu, aby som sa vrhla do štúdia dietetiky podľa TČM. Veľmi ma oslovil práve tento spôsob stravovania, aby strava bolo prínosom energie a nie naopak. Sledujem číňanov  a číňanky, ktorí nezápasia s nafúknutými bruchami a celulitídou, obezitou a to je fakt, ktorý je dostatočným dôkazom, že to funguje celé tisícročia. Neprebrala som do života  ich životný štýl, či kultúru, je to Ázia a my sme Európania, no ich princíp stravovania, prevenciu a  aj liečenie uznávam, lebo naozaj funguje. Kde nedokáže pomôcť naša západná medicína, ktorá podceňuje dôležitosť niektorých orgánov (slezina, mandle, ľadviny, maternica, všetko vyrezať...vrrrrr) a stavia len na utlmení dôsledkov a dôkazoch laboratórií. Lenže, ktoré laboratórium zistí príčinu Vášho nafúknutého brucha, alebo oslabenej sleziny, ktorá je zodpovedná napr. za váš nefungujúci lymfatický systém...? Náš organizmus je najcitlivejší a najdokonalejší prístroj! Okamžite dá pocítiť každú disharmóniu v tele a na duši...
Každý človek môže byť sám sebe lekárom, ak začne sledovať svoje telo a rozmýšľať, čo si kladie do úst, či jeho potrava je pre neho životabudičom alebo jedom, či balvanom.

Aj keď už všetko bolo vymyslené, povedané, napísané publikované, chcem Vám prostredníctvom nasledujúcich informácií, ponúknuť iný pohľad na spôsob stravovania podľa vplyvu energie z potravy na naše jednotlivé orgány a ich funkciu na kvalitu života, psychiku a emócie, tiež  pomáha vnímať, čo a prečo sa deje s našimi orgánmi.

PÄŤ PRVKOV, KTORÉ TVORIA  ČÍNSKY  PENTAGRAM
  •  OHEŇ - predstavuje leto, teplo, dorastanie, čierna farba, horká chuť, radosť.
  •  DREVO predstavuje jar, vietor, rodenie, zelená farba, kyslá chuť, hnev.
  •  KRAJINA - predstavuje neskoré leto, vlhko, premena, žltá farba, sladká chuť, zádumčivosť.
  •  VODApredstavuje zima, chlad, uschovanie, čierna farba, slaná chuť, strach.
  •  KOV - predstavuje jeseň, sucho, dozrievanie, biela farba, pálivá chuť, smútok.
  • DREVO - potraviny z tejto skupiny uprednostňovať hlavne na jar.
  • OHEŇ - potraviny z tejto skupiny uprednostňovať hlavne v lete.
  • ZEM - potraviny z tejto skupiny uprednostňovať hlavne v neskorom lete 
  • KOV - potraviny z tejto skupiny uprednostňovať hlavne na jeseň.
  • VODA - potraviny z tejto skupiny uprednostňovať hlavne v zime

utorok 19. augusta 2014

Bez slov...
“Nie je nič vzácnejšie, ani krajšie ako žena, ktorá je bez zábran sama sebou;
                            spokojná vo svojej dokonalej nedokonalosti.
                                To je pre mňa skutočná esencia krásy.”
                                              ~ Steve Maraboli

piatok 15. augusta 2014

Vesmír nie je o vine a treste....

Hľadám vhodné slová pre myšlienku, ktorú chcem zaznamenať. Nie náhodou som sa rozhodol pre túto tému práve teraz, kedy veľa ľudí cíti a prežíva zmeny, ku ktorým dochádza a bude dochádzať na všetkých úrovniach nášho vesmíru. Niekto tomu hovorí vzostup, ďalší koniec vekov, a potom existujú aj tí, čo vo všetkom tom dianí vidia Armagedon. Myslím si však, že nie sme, až na výnimky, tak strašní, aby náš svet nemohol nájsť cestu k harmónii a porozumenie.

Niekedy sa naše konanie dostáva do konfliktu s povahou okolitej reality, nie ale vždy preto, že by tu bol zlý úmysel. Väčšinou je dôvodom iba to, že dosť dobre nechápeme, ako a prečo vznikajú priaznivé, alebo nepriaznivé okolnosti

Po dlhé tisícročia sa učenci vo všetkých sférach ľudského života snažia nájsť kľúč k šťastnému životu. Princíp, vďaka ktorému by bolo možné získať kontrolu nad okolnosťami, ktoré nás sprevádzajú pri akomkoľvek konaní, a vďaka ktorým sa potom považujeme za úspešných, alebo naopak.Vznikalo poznanie, ktoré tí, ktorí k nemu dospeli, považovali za tajné a venovali značné úsilie tomu, aby zostalo ostatným skryté. Koniec epochy so sebou prirodzene prináša odhalenie vďaka tomu, že vedomie čoraz viac preniká k hlbším alebo vzdialenejšom vrstvám pamäti a tým aj samotnému konceptu ľudskej existencie.

Začíname teda vnímať a chápať dôvody, ktoré príčinou nášho zostupu a spolu s tým aj význam skúseností, potrebných preto, aby sa človek mohol vydať opačným smerom. Vzťah zámeru a okolností je dobre známy z najrôznejších výskumov, napríklad v oblasti reklamy, pretože akt, teda reklama, musí byť vytváraný tak, aby okolnosti jej pôsobenia, čo sú ľudia, či už vedome alebo nevedome, podľahli pokušeniu, ktoré ponúka.

Len málokedy si uvedomujeme, že by človek mohol podobný výskum celkom ľahko aplikovať na svoj ​​vlastný život a získať tým pozitívne prijatie svojich zámerov. Lenže tento výskum nie je ničím objavným. Ak by sme sa pustili hlbšie do minulosti, potom zistíme, že podobnú stratégiu využívajú náboženstvo, rovnako tak ako napríklad mágia, okultné vedy a mnohé ďalšie ľudské aktivity.

Otázka, ktorá zostane, je, čo za tým všetkým vlastne väzí? Pretože obsahom tohto článku nie je reklama, ale následky nášho konania vo vzťahu k realite. Museli by sme sa vydať naozaj ďaleko do minulosti, k okamihu, keď človek porušil to, čo sa dá jednoducho nazvať Božským princípom.  

Popis pre účel tejto úvahy bude naozaj jednoduchý, za čo sa ospravedlňujem, ale v niekoľkých odsekoch naozaj nie je možné zaznamenať všetko. Tento princíp vychádza z troch základných aktivít, vedúcich k prejaveniu. Prvý je ľahostajnosť, druhý je akt konštruktívnej a tretím je akt deštruktívne. Všetky tieto tri stavy musia byť v dokonalej rovnováhe a tvoriť jeden nedeliteľný celok tak, aby akákoľvek aktivita viedla k vyrovnaniu na protiľahlých stranách. Symbolom pre tento stav je trojuholník a človek ho chápe ako trojjedinosť.

Tento kľúč sa premieta do všetkých úrovní existencie, v ktorých sa prejavuje. V citoch je to láska, princíp konštruktívne. Ľahostajnosť predstavuje ľahostajnosť, a nenávisť predstavuje princíp deštruktívne. To isté nájdeme na úrovni myslenia alebo vedomia. Tento kľúč bol v dejinách symbolizovaný rôzne, ale najznámejšie sa stala Dávidova hviezda. Prirodzene ak chápeme význam a zmysel jej častí.

K čomu to teda smeruje? Tieto princípy tvoria základnú stavbu prvej bytosti, ktorú nazývame Adam. Bude mať podobu pyramídy, čo je stavba zložená zo štyroch takýchto princípov. T.j. dokonalý duch. Človek potom v snahe pochopiť a preskúmať význam jednotlivých častí túto stavbu rozbil, aby spoznal samotný prejav každej časti ducha. Toto bol prvý zostup a tiež hriech, o ktorom sa hovorí.

V druhom kroku potom oddelil jednotlivé časti princípu samotného a tým rozbil samotný symbol, vďaka čomu zanikla prirodzená rovnováha a aktivita ducha nadobudla deštruktívneho charakteru, pretože nebola postavená na rovnováhe. Druhý hriech, ktorý nájdeme u Kaina.

Hoci si mnoho z nás myslí, že láska je bránou ku všetkej existenciu, nie je to ani náhodou pravda. Jednotlivé časti sami o sebe predstavujú surovú, neovládateľnú silu. Láska napríklad závislosť a pripútanosť. Nenávisť agresivitu, neznášanlivosť. Ľahostajnosť apatiu a nezáujem.

Naproti tomu nám kombinácia týchto síl dáva to, čo chápeme ako cnosti. Ľahostajnosť nám ako ľahostajné sila dáva možnosť byť nezávislí a tolerantná voči tomu, čo milujeme aj nemáme radi. Umožňuje nám dospieť k odpusteniu, ak je nám ukrivdené. Vďaka nenávisti sa môžeme zbavovať závislosti, zlých vlastností alebo sa vyhraniť proti zlu. Neustále tu platí, že Stvoriteľ chyby nerobí a čímkoľvek človeka obdaril, bolo mu dané na prospech.
 
(pozn...ako sa hovorí všetko zlé je na niečo dobré....)

Jednotlivé vrcholy symbolov tvorí Uhoľné stavbu a Ježiš o nich hovorí, že ich nemožno zavrhnúť, pretože sa stavba zrúti. Práve naopak, máme ich neustále užívať v súvislosti s každou okolnosťou nášho života. Máme odpúšťať, máme byť súcitní, milosrdní, či odmietať zlo. Význam ich používania nie je len v tom, že tým pôsobíme dobro, ale že postupne vďaka skúsenostiam a vôli dospievame do okamihu, kedy sa symbol opäť stane celistvým a bude môcť byť opäť začlenený do dokonalej stavby ducha.

Toto je skutočný vzostup, teda naplnenie. Okrem iného sa tento princíp dokonale odráža napríklad v Tarote. Keď sa rozhliadneme okolo seba, zistíme jednu dôležitú pravdu, ktorá hovorí, že práve z tohto princípu vyviera všetka realita. Nesie v sebe jednoduchosť a dokonalosť obsiahnutú v symbole predstavujúcim rovnováhu všetkých síl. Symbolu trojjedinosti. Čím viac sa snažíme používať jednotlivé časti samostatne a presadiť svoje záujmy proti ostatným, teda aj realite, v ktorej žijeme, tým viac konfliktných stavov nás životom sprevádza.

Myslíme si, že ak konáme na základe pozitívnych predsavzatí, musíme byť nutne v súlade s Božím zámerom. Ani vo sne nás nenapadne, že naše konanie vychyľuje prirodzenú rovnováhu a kvôli tomu sme vystavení negatívnym reakciám. Realita nie je o rozume, ale o výsledku pôsobenia všetkých síl a aktivít. Rozum je môže len pochopiť a využiť, nie zmeniť.
Je zrejmé, že toto nie je o citoch ale o múdrosti. To, čo budujeme, je vnútorný súlad, vďaka ktorému je možné dospieť k súladu vonkajšiemu. Surovosť a neovládateľnosť kozmických síl nie je daná človeku pre jeho zábavu, ale ako nástroj vnútorného rastu.

Naše vedomie by potom malo vnímať tento obraz v súvislosti s každou aktivitou a sledovať, kde dochádza k porušeniu rovnováhy. Jediné miesto, ktoré dokážeme zmeniť, či už smerom vzostupu alebo pádu, sme my a celistvosť nášho ducha.
Po celú dobu bol tento obraz ukrývaný, aby nevznikla rovnosť v spoločnosti a silu poznania mohol využívať len najužší okruh zasvätených. Ľuďom bola podhodená rozprávka o diablovi a neznášanlivý krutom Bohu. Nič z toho prirodzene nie je pravdou. Vesmír nie je o treste a vine, ale o múdrosti a rovnováhe.

Erien Azarin, mystik a veštec 
Publikováno v časopisu Ve hvězdách & Lidový léčitel

streda 6. augusta 2014

Život je predovšetkým o Tebe...

Väčšina z vás si myslí, že musíte nájsť vo vonkajšom svete niečo alebo niekoho, kto vám dá pocit bezpečia. Nikto vám nemôže dať nič, čo ste ešte nedali sami sebe. To, čo si neviete dať sami, vám nemôže dať ani nikto iný . To znamená, že nič z toho, čo práve hľadáte pre svoj ​​pocit bezpečia - ako napríklad peniaze, priateľa alebo priateľku, manželstva alebo domov - vás neuspokojí, kým nedáte vnútorné bezpečia sami sebe.

Ľudia si myslia, že k pocitu bezpečia potrebujú rôzne veci, ako napríklad uznanie a potvrdenie, chválu, lásku, slávu alebo šťastenu na svojej strane. Často vyžadujú lásku od druhých vo veľmi konkrétnej podobe: toľko a toľko telefonátov denne, toľko objatí, toľko vyznanie "milujem ťa". Medzi potreby bezpečia môže patriť aj pocit, že svet je bezpečné miesto, že ste niečím zvláštne alebo že niekam patríte. Mnohí z vás čakáte, vám tento pocit dajú druhí, a ste neustále nespokojní. Svoje potreby bezpečia si môžete uspokojiť sami - môžete milovať seba samého, môžete veriť, že svet je bezpečný, ceniť si seba a vážiť si svojich výsledkov.
V konečnom dôsledku tieto potreby môže tak ako tak naplniť iba vaše vlastné "ja".

Mnohí z vás si za zmysel svojho života vyberáte iných ľudí a ich život. Chcete sa spojiť s ich životom, túžite ich mať blízko seba, prinútiť ich, aby počúvali každé vaše slovo a splnili váš aj najmenší rozmar, a ste tým, ako sa hovorí, ako posadnutí. Túžba prepojiť sa s životom niekoho iného, zaoberať sa viac jeho alebo jej budúcnosťou než svoju, môže prehlušiť potrebu naplniť svoje vlastné vyššie poslanie.

Ak hľadáte pocit bezpečia v tom, že si urobíte zo života niekoho iného svoj ​​projekt, bez toho aby ste si dopredu dali na prvé miesto svoj ​​vlastný rast, budete z výsledkov vždy sklamaní.
Prinajmenšom zistíte, že vlastnú potrebu rásť nemôžete uspokojiť tým, že si za prácu svojho života vyberiete rast niekoho iného.

Bezpečie prichádza, keď si nájdete v živote niečo, čo je väčšie ako vy sami; niečo, čoho dosahujete, čo vás priťahuje, láka a volá. V porovnaní s tým sú drobné trápenia a bezvýznamné udalosti nedôležité. Mnohí však hľadáte "to väčšie" jeden v druhom, namiesto vo svojom vlastnom raste. "


Krásny život JA