Receptár

Jednoduché a zdravšie recepty s nevšedným využitím zeleniny

"Perly tisícročí"

životné dávne no stále aktuálne múdrosti slávnych a známych osobností

streda 31. decembra 2014

Vstúp do Nového roku


...kľúč máš len vo svojich rukách...

OTVOR A VSTÚP DO DVERÍ...


Na prahu nového roka sa pred vami
práve teraz otvárajú dvere k novým možnostiam...OTVOR A VSTÚP DO DVERÍ...

...neboj sa vykročiť... Nie je nič, čo by bolo pre vás nedostupné, alebo čo by bolo pre vás uzatvorené. Otázkou je, do akých dverí chcete vstúpiť, pretože rozhodnutie je len na vás...

Urobiť krok  v pred niekedy znamená niečo nechať za sebou...
Zoberte do svojich rúk odvahu a s jasným vedomím prejdite dverami, 
ktoré vás dovedú ku snom, po ktorých túžite...

 Vstúpte s odvahou do nového farebného sveta zmeniť pozitívne svoj život...
Vykročte na novú šťastnejšiu cestu plnú príjemných zázrakov...
Buďte sami sebe úprimným priateľom...
Buďte sami sebe vrcholným dielom....

zostať v šedej minulosti alebo ísť za úžasnými príležitosťami....

"Žijeme v nádhernom svete, ktorý je plný krásy, čarov a dobrodružstiev. 
Dobrodružstvá, ktoré môžeme zažiť, nemajú konca, 
keď ich hľadáme s otvorenými očami.”
~ Jawaharial Nehru


...novou cestou ku svetlu nastávajúcich dní...

Úspech prichádza ako plod našich úmyslov...
Nech vás po celý rok sprevádza láska a hojnosť...
Užívajte dary života plnými dúškami...

Zo srdca prajem Všetkým JA

utorok 16. decembra 2014

Osvojme si ĽUDSKOSŤ


Začnime už pri vianočnom stole s odpustením, uzatvorením starých rán...s uvedomením a novým myslením, ktoré nás privedie k pochopeniu a k nasmerovaniu na správnu životnú cestu - aby sme pri súčasných silných energiách prebiehajúcej transformácii našej Zeme - prešli čo s najmenšími ranami a bolesťami do nastávajúcich dní nového roku...

Našim spoločným dielom je ŽIVOT...

1.     Rozvíjajme svoje ušľachtilé vlastnosti ako poctivosť, česť, pravdivosť, zodpovednosť, odvahu, ... a všetky ďalšie, ktoré obohacujú náš charakter.

 2.    Časť svojej každodennosti venujme seba-poznávaniu


 3.     Majme na pamäti, že v ľudskom srdci je ukrytá oveľa väčšia bytosť ako je človek sám, bytosť našej Duše.


4.     Konajme vždy pre dobro všetkých zúčastnených a v prospech vyššieho celku, ktorého sme súčasťou.


 5.    Zaraďme do života objavovanie duchovného rozmeru a zákonov života.


6.     Žime v rovnocennosti - nad nikoho sa nepovyšuj, pred nikým sa neponižuj.


7.     Zámer či vnútorný motív, podľa ktorého tvoríme prítomnosť, určuje formu našej budúcnosti.


8.     Cesta ega je ohraničená mysľou, cesta srdca vedie k ľudskej duši.


9.    Cesta sebeckého ega končí skôr či neskôr v zmare a bolesti. Cesta srdca vedie k naplnenému šťastiu.


10.  Nerob druhým, čo nechceš, aby iní robili tebe.


11. Ak  konáš  zlo, vráti sa ti ako bolesť. Konaj dobro - vráti sa ti ako radosť.


12.  Učme sa rozumieť svojim strachom, pocitom a emóciám. Učme sa prijímať seba a tiež ostatných aj s negatívnymi pocitmi a emóciami. prirodzenou súčasťou našej osobnosti. Keď ich poznáme, môžeme ich zmeniť.


13.  Keď si v strachu - Rozprávaj s ním. Ak si v ukrivdenosti - rozprávaj sa s ňou... Aspoň to skús.


14.     Každý človek má právo robiť  "Chyby", no zároveň má zodpovednosť sa z nich poučiť a  urobiť potrebnú zmenu. Chyby nás vedú k poznaniu, že "tadiaľto cesta ku šťastiu nevedie". Chyba potom nie je chybou, ale skúsenosťou.


15.   Miesto súdov hľadajme porozumenie. Ak súdime, sami dôjdeme k odsúdeniu.


16.   Hľadajme formy spolupráce a nahraďme nimi boj a konkurenčnú rivalitu. Miesto nepriateľstva a nenávisti hľadajme cestu pochopenia, rešpektu a vzájomnosti.


17.   Konajme vždy tak, aby sme sebe ani druhému nespôsobovali pocity viny
.


18.  Konajme tak, aby medzi nami aj keď sa  nezhodneme v názore, zostal mier.


19.   Pri rozhodovaní sa pýtajme: Čo hovorí Rozum? Čo hovorí Srdce? Čo hovorí Múdrosť?


20. 
Ak chováme  úctu k starobe, môžeme čerpať zo skúseností starých ľudí. Môžeme sa poučiť aj z ich chýb - život je príliš krátky na to, aby sme ich všetky urobili sami.


21.  Tvoje dieťa nie je tvojim majetkom, ale bolo ti životom zverené do starostlivosti.


22.   Duša dieťaťa je nevinná a čistá. Dieťa nesúdi a prežíva aj naše myšlienky, slová a správanie predovšetkým cez svoje pocity.


23.   Deti vedia žiť vyššiu kvalitu lásky - umožnime im to a učme sa od nich.


24.   Sme súčasťou prírody - čokoľvek z nej použijeme, vráťme do prírody späť v pre ňu použiteľnom stave.


25.   Správajte sa k planéte ako ku svojmu domovu.


26.   Našou zodpovednosťou je byť šťastnými bytosťami.


Krásny predvianočný čas
prajem JA

streda 3. decembra 2014

Predvianočné zamyslenie...

Nájdite si čas sami na seba...

Milujem predvianočný čas, tú nádhernú atmosféru, kedy sa ľudia viac stretávajú, sú  trošku iní akýsi tolerantnejší, aj keď unaháňaní honbou za darčekmi a všetkým, čo treba všetko do Vianoc či do konca roka stihnúť, no z vlastných skúseností viem, že Vianoce prídu a budú aj bez týchto stresov...je dôležité pritom všetkom, ako myslíme na iných, by sme nemali zabúdať myslieť aj na seba...
Je tu najvhodnejší čas...

Ľudia Zeme, ste spätí s prírodou aj s Vesmírom. Cítite sa liečení, ak si toto spojenie uvedomujete. Často pochybujete sami o sebe, pochybujete o tom, že aj toto spojenie môže byť aktívne. Obraciate sa pre odpovede na všetky možné strany namiesto toho, aby ste sa snažili stíšiť a načúvať. To, čo môžete získať, sa pre vás môže stať pokladom. Oceňujeme, že sa snažíte, že by ste radi pokročili. Sú medzi vami tí, ktorí sú úspešní.

...Ale mnohí veľmi pohltení svojimi starosťami, či im nezostáva ani sila, ani čas na svoj vlastný rozvoj. Preto prežívate rôzne životné situácie, ktoré vás k tomuto vedú rovnako tak, ako meditačné chvíle. Ste priťahovaní k ostatným, ktorí prežívajú podobné.  

Mnohí si k sebe vo vzťahoch priťahujete také bytosti, ktoré vám pomôžu otvoriť oči a pochopiť to, čo sa vám doteraz nedarilo. Nemôžete ich nenávidieť, ale naopak, ďakujte im... Mnohí svoje lekcie opakujete aj niekoľkokrát. Chceli by ste zmenu vo svojich životoch, ale veľakrát žijete utópiu. Neplníte svoje túžby energiou a preto zostáva len plná schránka nenaplnených prianí. Je vo vás veľa potenciálu, ktorý však nevyužívate. A ak je medzi vami niekto, kto vyčnieva, je ihneď zrazený, pretože nie je žiaduce pre temné sily, aby ste sa vyvíjali a oslobodili sa zo svojho väzenia.
 
Je dôležité hľadať odpovede v sebe samých, preto, aby ste precitli, aby ste neboli len bábkami. Toto je pre vás prioritou v živote. Ak budete poznať odpovede, vaše životy sa skvalitnia. Tiež budete schopní zaregistrovať všetko, čo vám neslúži, čo vám ubližuje. Majte čas sami na seba aj v tejto uponáhľanej dobe. Doprajte si stíšenie, oslobodenie sa od stresu a zhonu. Dokážete to. Dokážete sa napojiť a dokážete využiť vaše dary. Inak budete stále tí, ktorým sa nedarí, ktorí tápate v tme.
Pochopte, že vaša sila je vo vašich rozhodnutiach a vytrvalosti...!

Zahoďte lenivosť, prijmite nepohodlie. Budete odmenení. Vaše pripojenie na Vesmír sa zosilní. A mnohí budete schopní vidieť svetelné prúdy, ktoré napájajú bytosti na tejto planéte. Bude to ako keď zložíte temné závesy z okien a slnko prenikne do vašich príbytkov. Budete prežiarení a vyliečení... Žehnáme vám a milujeme vás.


Zdroj: http://www.astrolife.cz
Preklad: JA