utorok 16. decembra 2014

Osvojme si ĽUDSKOSŤ


Začnime už pri vianočnom stole s odpustením, uzatvorením starých rán...s uvedomením a novým myslením, ktoré nás privedie k pochopeniu a k nasmerovaniu na správnu životnú cestu - aby sme pri súčasných silných energiách prebiehajúcej transformácii našej Zeme - prešli čo s najmenšími ranami a bolesťami do nastávajúcich dní nového roku...

Našim spoločným dielom je ŽIVOT...

1.     Rozvíjajme svoje ušľachtilé vlastnosti ako poctivosť, česť, pravdivosť, zodpovednosť, odvahu, ... a všetky ďalšie, ktoré obohacujú náš charakter.

 2.    Časť svojej každodennosti venujme seba-poznávaniu


 3.     Majme na pamäti, že v ľudskom srdci je ukrytá oveľa väčšia bytosť ako je človek sám, bytosť našej Duše.


4.     Konajme vždy pre dobro všetkých zúčastnených a v prospech vyššieho celku, ktorého sme súčasťou.


 5.    Zaraďme do života objavovanie duchovného rozmeru a zákonov života.


6.     Žime v rovnocennosti - nad nikoho sa nepovyšuj, pred nikým sa neponižuj.


7.     Zámer či vnútorný motív, podľa ktorého tvoríme prítomnosť, určuje formu našej budúcnosti.


8.     Cesta ega je ohraničená mysľou, cesta srdca vedie k ľudskej duši.


9.    Cesta sebeckého ega končí skôr či neskôr v zmare a bolesti. Cesta srdca vedie k naplnenému šťastiu.


10.  Nerob druhým, čo nechceš, aby iní robili tebe.


11. Ak  konáš  zlo, vráti sa ti ako bolesť. Konaj dobro - vráti sa ti ako radosť.


12.  Učme sa rozumieť svojim strachom, pocitom a emóciám. Učme sa prijímať seba a tiež ostatných aj s negatívnymi pocitmi a emóciami. prirodzenou súčasťou našej osobnosti. Keď ich poznáme, môžeme ich zmeniť.


13.  Keď si v strachu - Rozprávaj s ním. Ak si v ukrivdenosti - rozprávaj sa s ňou... Aspoň to skús.


14.     Každý človek má právo robiť  "Chyby", no zároveň má zodpovednosť sa z nich poučiť a  urobiť potrebnú zmenu. Chyby nás vedú k poznaniu, že "tadiaľto cesta ku šťastiu nevedie". Chyba potom nie je chybou, ale skúsenosťou.


15.   Miesto súdov hľadajme porozumenie. Ak súdime, sami dôjdeme k odsúdeniu.


16.   Hľadajme formy spolupráce a nahraďme nimi boj a konkurenčnú rivalitu. Miesto nepriateľstva a nenávisti hľadajme cestu pochopenia, rešpektu a vzájomnosti.


17.   Konajme vždy tak, aby sme sebe ani druhému nespôsobovali pocity viny
.


18.  Konajme tak, aby medzi nami aj keď sa  nezhodneme v názore, zostal mier.


19.   Pri rozhodovaní sa pýtajme: Čo hovorí Rozum? Čo hovorí Srdce? Čo hovorí Múdrosť?


20. 
Ak chováme  úctu k starobe, môžeme čerpať zo skúseností starých ľudí. Môžeme sa poučiť aj z ich chýb - život je príliš krátky na to, aby sme ich všetky urobili sami.


21.  Tvoje dieťa nie je tvojim majetkom, ale bolo ti životom zverené do starostlivosti.


22.   Duša dieťaťa je nevinná a čistá. Dieťa nesúdi a prežíva aj naše myšlienky, slová a správanie predovšetkým cez svoje pocity.


23.   Deti vedia žiť vyššiu kvalitu lásky - umožnime im to a učme sa od nich.


24.   Sme súčasťou prírody - čokoľvek z nej použijeme, vráťme do prírody späť v pre ňu použiteľnom stave.


25.   Správajte sa k planéte ako ku svojmu domovu.


26.   Našou zodpovednosťou je byť šťastnými bytosťami.


Krásny predvianočný čas
prajem JA

0 komentárov:

Zverejnenie komentára