piatok 15. mája 2015

Prečo Etikoterapia....?


Preto, lebo....Korene a príčiny chorôb, ak neberieme do úvahy vonkajšie príčiny ležia v previazanosti a kontinuite osudov príslušníkov rodu, z toho plynúceho spôsobu myslenia a nevedomých programov. Ďalej nasledujú okolnosti prežitkov z detstva, udalostí a konflikty života. Preto liečenie začína pátraním v životnom príbehu, kde sa zamotala niť ....

Každý človek má slobodnú vôľu, sám sa rozhodne, čo bude robiť, ako bude myslieť, čo bude považovať za správne a čo za zlé. Nad tým však stojí vyšší Rád, kolektívne vedomie, ktoré nás používa do svojich služieb v záujme celku. Naša sloboda teda podlieha Rádu, je dobré ho prijať a akceptovať.

Máme slobodnú vôľu sa rozhodnúť akokoľvek, následky sú však vopred dané. Korene slova "človek" možno vystopovať a preložiť ako mysliaci duch, schopný rozpoznať zákon, rád, poriadok
 
Pojem Etikoterapia zaviedol v tridsiatych rokoch minulého storočia MUDr. Ctibor Bezděk svojou knižkou "Záhada choroby a smrti aneb Etikotherapie", tu je niekoľko jeho téz (ďaleko predbehol svoju dobu)
   Jeden z hlavných dôvodov rastúcej chorobnosti ľudstva je predovšetkým v utkvelej predstave, že človek je pánom prírody, a preto sa ju snaží pokoriť a dokonca zotročiť.

-    Stav nášho tela je výrazom nášho stavu duševného a bolesť je volanie o pomoc, namierené voči nášmu vedomia.


-   Duševné choroby spôsobuje slobodná vôľa, spojená s tmou v srdci.

-    Platí prostý zákon príčiny a následku - ako zaseješ, tak budeš žať!


-    Príčina vzniku väčšiny chorôb je porušenie harmónie medzi potrebami tela a potrebami ducha. Ľudský duch nepotrebuje žiadne školenie - intuitívne vyciťuje, ktorá cesta je dobrá - avšak len kým sa ľudia pridŕžajú Rádu.


-   Choroba nie je nepriateľom, ktorého je nutné vyhubiť všetkými dostupnými prostriedkami, ale niekedy je to posledný pokus Prírody, ako dotyčného jedinca prinútiť k premýšľaniu.


-    Vykoreniť závisti, nenávisť, hnev a zlosť z ľudských duší - pretože tieto vlastnosti ľudského ducha zráža do duchovných hlbín a fyzicky vedú k chorobe.


-   Hľadajte Pravdu a vesmírne zákony, pretože len ich poznaním a uplatňovaním v všeobecnom živote (toto je skutočná prevencia chorôb!) Môžeme stúpať po svojej vývojovej línii ďalej.


-   Trvalé uzdravenie môže prísť len vtedy, keď sa človek úplne zásadne vnútorne zmení - v nazeraní, myslenie a aj citoch: uzdraviť (sa) = urobiť (sa) morálne lepším 


 Čomu ľudia všeobecne veria?

- Choroba je niečo, čo obťažuje, prekáža, akási porucha, ktorú možno odstrániť pomocou vyspelej medicíny - preto povinnosť človeka končí vyhľadaním lekára

- Choroba je fyzickou poruchou, jedného náhodne stretne, druhého ušetrí, nič s tým nedá robiť, akurát sa nechať zaočkovať a brať všelijaké prípravky na zvyšovanie imunity

- Choroba je spôsobená baktériami, vírusmi, plesňami ... atď, ich potlačením príde zdravie

- Choroba spôsobujú infekčné ložiská, ich fyzickú detoxikáciou nastúpi vytúženú zdravie

- Návrat k zdraviu znamená odstránenie príznaku ochorenia alebo bolesti

- Nikdy v histórii nebolo toľko liekov, lekárska technika tak dokonalá, dá sa teda na ňu spoľahnúť


Ale prečo je aj napriek vyspelej medicíne a astronomických peňazí do nej prúdiacich, počet chorých stále rovnaký, ak nie vyšší? 

Choroba ako taká je disharmóniou vo vedomí ľudí, vystúpením z prirodzeného poriadku, poruchou celého človeka a nielen jeho tela. Je zároveň aj výzvou, aby sme sa zamysleli nad svojím životom, otočili smer myslenia a znovu nastolili Poriadok. Choroby a tiež nehody sú výzvou, aby sme pochopili svoje problémy ako úlohy a riešenia A preto: liečiť človeka neznamená odstrániť príznak, bolesť a znovu navodiť starý stav - ten bol totiž príčinou choroby. Ak sa to podarí, príde nový príznak, silnejší alebo chronický. (Ale tiež nám možno v priebehu odstránenie príznaku cez utrpenie niečo dôjde - pozri ďalší riadok)
 
- Liečenie znamená pochopiť a uvedomiť si príčinu a prestať sa učiť skrz utrpenie choroby

- Choroba znamená informáciu: odchýlil si sa od Rádu; treba poďakovať a premýšľať: nie sme obeťou choroby, sme jej pôvodcovia! Negatívne myslenie je tiež choroba!

- Naše telo ako zrkadlo odráža, čo sa deje vo vnútri, je zbytočné opravovať zrkadlo ak nie je v poriadku náš obraz, v tele sa odráža vedomie

- To, čo naozaj lieči, je náš vlastný organizmus, náš vnútorný lekár, môžeme ho iba podnietiť, pomôcť mu sa nasmerovať.

- Ak rozpoznáme svoju cestu, úlohu, Rád, zbavíme sa blokov z minulosti, využívame svoje talenty, presadzujeme sa s odvahou, tvorivosťou, s láskou, miernosťou, vštiepime si nové "dobrozvyky", pracujeme na novom obraze seba samého - stávame sa súčasťou Stvorenia - potom nie je potrebné sa zaujímať o chorobu, spôsobíme svojim prístupom, že jej nie je treba...


 Na záver má slovo Demokritos, grécky filozof 470-360př.nl: 

"Ľudia prosia bohov o zdravie a neuvedomujú si, že túto moc majú oni sami"

Chcete vedieť ako súvisí zdravie so stravou a duševnou pohodou, ako si pomôcť sebe aj blízkym....? Aj o tomto sa budeme rozprávať v našej praktickej školy zdravia, kde vám pomôžeme získať  rozhľad... 
www.cestouzdravia.sk  
www.facebook.com/cestouzdravia  

0 komentárov:

Zverejnenie komentára