piatok 15. mája 2015

Etikoterapia - úvod

Úvod do ETIKOTERAPIE


ETIKOTERAPIA nelieči. Podáva pomocnú ruku v procese sebauzdravovania a vedomého duchovného rastu tých, ktorí chcú prevziať zodpovednosť za svoj život do vlastných rúk. Etikoterapia je cestou k uzdraveniu jedinca i celej spoločnosti.

ETIKOTERAPIA nekonkuruje medicíne. K etikoterapeutovi prichádzajú ľudia v presne definovateľnom okamihu života – v období pred bodom zlomu. Vo chvíli, keď starým spôsobom to už nejde, oni chcú po novom a nevedia ako. Tento bod zlomu prinášajú duchovné zákony, ktoré sa nedajú nijako preľstiť. Rovnaké priťahuje rovnaké.

Sebectvo - je uvádzaná ako jedna ľudská vlastnosť, ktorá je hlavnou príčinou všetkých chorôb.
Odstránenie sebectva zo života, to je tá liečba mravnosťou – ETIKOTERAPIA. Dá sa to chápať aj ako dobrý mrav, teda niečo, čo možno považovať za etické, mravné – z latinského mores – morálka. Je to v podstate dobrý zvyk na všetkých úrovniach, teda aj v duchovnej rovine. To, čo je mravné, je vždy zdravé. Napríklad pravda – je vždy ozdravná, aj keď výsledok sa ukáže až po dlhšom čase. Etikoterapia je teda liečba zvykov - zlozvykov.

Za každou chorobou je príbeh...ETIKOTERAPIA vidí príčinu chorôb v chorých vzťahoch k sebe, k druhým i k tomu, čo nás presahuje. Človeka môže vyliečiť iba zmena jeho postojov, zvykov a vzťahov smerom k pravde, otvorenosti a rovnocennosti.
CIEĽOM etikoterapie je zbaviť chorého človeka spôsobu života, ktorý doteraz viedol. Úspešné a trvalé vyliečenie sa však dá dosiahnuť iba poctivou  a tvrdou prácou na sebe samom. 
Kontakt s etikoterapiou je často taký tvrdý, že nenechá kameň na kameni vo vzťahoch, ktoré nie sú založené na pravde. Ale ako dlho je možné žiť vo vzťahu, ktorý nie je založený na pravde? To je predsa chorý vzťah. Z toho nutne niekto časom ochorie. 

ETIKOTERAPIA je medicínou budúcnosti. Je v súlade s impulzom archanjela Michaela, ktorý v súčasnosti naberá na sile – prináša zduchovnenie a vzpriamenie, je to snaha o individualitu človeka. Každý má schopnosť nájsť si spojenie s duchovným vedením sám, nepotrebujeme na to ani lekára ako sprostredkovateľa k zdraviu, ale ani kňaza ako sprostredkovateľa k Bohu.
Zdroj: odb. literatúra

0 komentárov:

Zverejnenie komentára