piatok 12. septembra 2014

Čo v podstate človeku škodí....

 Človek a dedičnosť...

cesta za svetlom


Čím túto téma začať? Poďme sa pozrieť na ezoteriku z trochu odlišných uhlov, s onou všetečnou otázkou, odkiaľ kam ona - pre mnohých nepochopiteľná vedasiaha. Povedzme, že nosnou témou všetkých duchovných vied je cesta k vonkajšej i vnútornou mravnej čistote. Z toho potom môžeme následne odvodiť aj túžbu sa o svoje poznanie, skúsenosť, rovnako ako aj osobné talenty podeliť a napomáhať tak povzneseniu celej spoločnosti, alebo "len" pomôcť blížnemu v ťažkej životnej situácii.

Práve tento význam duchovna budeme v týchto úvahách nasledovať. V Biblii čítame výrok, že hriechy sa prenášaz otca na syna do siedmeho pokolenia. Ak prijmeme tento fakt, určite nás napadne otázka, prečo sa tak vlastne deje? Čo je podstatou hriechu? Iste je to chybný vzorec správania, ktorého sa z akéhosi skrytého dôvodu dopúšťame, bez priamo tušíme, odkiaľ sa podnet k nášmu rokovania berie. Vieme, že tento podnet vyviera z nášho podvedomia, kde zostáva ukrytý nášmu kritickému hodnoteniu a je zložité ho odhaliť.

V mnohom sa tento problém snaží zodpovedať regresnej terapii, ktorá vstupuje do podvedomých procesov, ktoré ovplyvňujú naše správanie, emócie a vlastne celkový duchovný stav. Ak sa nám podarí odhaliť skrytý vplyv nášho podvedomia, dokážeme spravidla aj napraviť chybný vzorec vo svojom správaní. Odkiaľ sa však tieto nevedomé vplyvy berú?  


Ako už bolo vyššie uvedené, po niekoľko tisíc rokov si ľudstvo vystačilo s dedičným hriechom a karmickým zaťažením ako hlavnou príčinou prenosu nesprávnych vzorcov správania. Pred 175 rokmi bola prvýkrát ako nositeľ života odhalená bunka a v roku 1869 molekula DNA. Na viac ako storočie sa zaklínadlom všetkého zlého stala dedičná vlastnosť.

Ľudia zlí alebo dobrí, pretože sú geneticky zaťažení. Majú dedičné vlastnosti, dedičné choroby atď. Spoločnosť začala tento fakt akceptovať ako nesporný a dokonca sa hodil všeobecne rozšírenému dogme, že ľudský osud je predurčený a nemožno s ním nič robiť. Nikto sa nemusel zaoberať otázkou prečo a dokonca aj lekárska veda sa obrnil týmto zaklínadlom aj napriek tomu, že porúch ľudského genómu je známe len niekoľko a len pár z nich je aj prenosných.

Ako sa však pri ďalších výskumoch preukázalo, je naša predstava o genetike absolútne nesprávna. To preto, že ľudský genóm sa neprenáša ako určitej vybranej sekvencie hodiaci sa k danému jedincovi, ale ako kompletný súbor informácií o ľudskej bytosti. Každý teda obsahuje všetky informácie potrebné k stavbe ľudského organizmu. Všetky vlastnosti sú v ňom uložené v neutrálnej polohe ako využiteľný potenciál pre úspešný život. K tomu, aby došlo k aktivácii určitých vlastností, využíva každý jedinec informácie získané počas prvých okamihov života v tele matky a krátku dobu po narodení


To znamená, že to, ako a čím dieťa v prvých mesiacoch prechádza, ho informuje o svete, do ktorého vstupuje a na tomto základe sa aktivujú konkrétne súbory vlastností, potrebných pre úspešný život. Prirodzene s tým, že valnú časť skúseností si prevezme priamo od rodičov a bez veľkých okolkov uloží rovno do podvedomia ako základ svojho budúceho života.

Tieto informácie však pre spoločnosť už tak lákavé nie sú a preto je len ticho a s veľkým prehliadaním ich obchádza. Ten dôvod je prostý, pretože by musela tento fakt akceptovať a prijať zodpovednosť za stav, v akom sa nachádza ako umelo vytvorený. Teda, že ak je matka v tehotenstve vystavená strachu, neustále sleduje násilie v správach, pojedá chemikálie z obchodných reťazcov, svojmu potomkovi jasnú správu, že neprichádza do prostredia, v ktorom bude s ostatnými spolupracovať a tvoriť, ale kde bude so všetkými a všetkým musieť o svoj ​​život bojovať.

V jeho genetickom potenciáli sa aktivujú práve tie vlastnosti, ktoré na túto požiadavku budú odpovedať. Veľmi nízka empatia, agresivita, snaha dominovať, či utláčať. Takmer dokonalý obraz súčasnosti. Avšak s tým, že všetky tieto okolnosti budú ukryté vo vnútri jeho podvedomia. Svoje konanie a pocity bude vnímať ako samozrejmé a oprávnené, pretože to je predsa ľudské, už sa taký narodil. Lenže tak to vôbec nie je. Ak máme kriticky obmedzenú citovú oblasť, nie sme schopní si vytvoriť zmysluplný a dlhodobý vzťah. Máme len minimálne sociálne väzby, ignorujeme utrpenie, devastáciu a tak nie je divu, že sa skôr či neskôr dostaneme do stavu, keď začneme hľadať odpovede, ak nie priamo pomoc u terapeuta na to, kto vlastne sme.

Odkiaľ sa náš neúspech berie a ako je možné byť niečím, čo človeku vo svojej podstate škodí? Áno, toto poznanie sa na školách nevyučuje, a zrejme ešte dlho bude veľkým tabu našej ekonomicky vyspelej spoločnosti. Odpovede sa potom hľadajú ťažko, ale ako sa ukazuje, tak ezoterické vedy s tými oficiálnymi k sebe pozvoľna nachádzajú cestu, na ktorej si podávajú ruky a vďaka tomu sa môžeme na celú túto záležitosť pozrieť z oveľa širšieho pohľadu. Vždy sa tu nájdu čierne ovce a hnidopichovia, pre ktoré dogmatické uctievanie nie je nič proti túžbe vniesť svetlo do temných komnát našej existencie...


 Je zaujímavé si tieto informácie odovzdávať, pretože len máloktorá matka dnes napríklad vie, že ak bude v čase tehotenstva držať tak módne diétu pre udržanie štíhlej línie, narodí sa jej potomok s informáciou o nedostatku potravín v tomto svete, teda so sklonmi k obezite v snahe si tvoriť zo všetkých látok dostatočné zásoby. Jednoducho bude priberať po zjedení minimálneho množstva jedla as týmto problémom bude bojovať celý život.

Pokiaľ bude deň čo deň sledovať správy, jej dieťa bude vedieť, že svet je plný násilia, nenávisti a práve tieto vlastnosti bude uprednostňovať vo svojom vzťahu k realite. Tieto skutočnosti sú dnes preukázané, ale veľmi usilovne potlačované. Naše deti skutočným obrazom nás samých a nie akousi hračkou genetického kríženia. Lenže, budeme chcieť túto zodpovednosť za seba samého prijať?

Objav bunky, ako základného stavebného prvku života, sa odohral pred 175 rokmi, čo je vlastne sedem generácií ovplyvnených týmto poznaním po súčasnosť. Je to tiež oných sedem generácií, ktoré podľa Biblie nesú dedičný hriech svojich predkov. Zaujímavé počítanie, pretože napríklad až po roku 2125 sa podľa neho narodí prvá generácia zbavená od zločinov druhej svetovej vojny ...

Stojí za to sa nad tým zamyslieť a položiť si otázku, či to tak musí byť. Či musíme vo všetkých oblastiach života, či už spoločenské alebo ekonomické sféry, zažívať rôzne formy fašizmu, aby sme došli k pochopenia pravdy. Ak musíme žiť v spoločnosti, kde je nám upierané právo na informácie a slobodnú voľbu. Mám za to, že nie, ak pravdu pochopíme už dnes.

 

Zdroj: www.astrolife.cz
Preklad: JA

0 komentárov:

Zverejnenie komentára