pondelok 27. októbra 2014

Múdrosti vzácnych ľudí

Múdrosť Ježiša....aj po tisícročiach...

Tieto slová údajne povedal svojim učeníkom Ježiš
Nazaretský v dobe putovania po Egypte.
Fragmenty týchto ponaučení zachytené v kanonických evanjeliách.
Celé zaznamenané v takzvaných kumránskych zvitkoch, ktoré boli nájdené
v Palestíne pri Mŕtvom mori v polovici dvadsiateho storočia ........

PRIKÁZANIE ŠŤASTIE
 

Keď zišiel z vrchu, kde privítal východ Slnka, povedali tí, ktorí sa zhromaždili pri úpätí hory:

- Si pre nás zdroj inšpirácie. Tvoje slová menia srdce a tvoja múdrosť rozjasňuje rozum. Túžime ťa počúvať. Povedz nám, kto sme?
Usmial sa a povedal:Ste svetlo sveta.
Ste hviezdy. Ste chrám pravdy.
V každom z vás je vesmír.
Podriaďte rozum srdcu, pýtajte sa svojho srdca, počúvajte skrz svoju lásku.
Blažení tí, ktorí poznajú jazyk bytia.

- Aký je zmysel života?
Život je cesta, zmysel aj odmena.
Život je tanec lásky.
Vaše poslanie je rozkvitnúť.
Byť je veľký dar.
Váš život je súčasťou histórie vesmíru.
Život je krajšia ako všetky teórie.
Život je dôvod na oslavu.
Život je cenný sám o sebe.
Život sa odohráva v prítomnosti a zmysel prítomnosti je byť v nej prítomný.


- Prečo nás prenasleduje nešťastie?
Čo ste zasiali, to tiež zbierate.
Nešťastie je vaša voľba.
Chudoba je výtvor človeka.
Horkosť je plod nevedomosti.
Keď obviňujete, strácate silu.
Keď po niečom túžite, zaháňate šťastie.
Prebuďte sa.
Žobrák je ten, kto si neuvedomuje sám seba.
Tí, ktorí nenájdu vnútorné kráľovstvo, bezdomovci.
Kto zbytočne plytvá časom, stáva sa úbožiakom.
Nerobte zo svojho života živorenie.
Nedovoľte davu, aby zničil vašu dušu.
Nech bohatstvo nie je vaším prekliatím.

- Ako premôcť nešťastie?
Neodsudzujte sa.
Nezriekajte sa sami seba, lebo ste božskí.
Neporovnávajte a nerozdeľujte.
Za všetko ďakujte.
Radujte sa, lebo radosť koná zázraky.
Milujte sa, lebo kto miluje sám seba, miluje aj ostatných.
Blahorečte nebezpečenstvo, pretože odvážni nachádzajú blaženosť.
Modlite sa, ak pociťujete  radosť nešťastie sa vás nedotkne.
Modlite sa, ale neobchodujte s Bohom.
A vedzte, že chválenie je pre dušu najlepšia modlitba a šťastie je najlepšia strava.

- Ako dosiahneme šťastie?


Šťastní tí, ktorí vďační.
Šťastní tí, ktorí pokojní.
Šťastní tí, ktorí našli raj v sebe samom.
Šťastní tí, ktorí prijímajú dary s radosťou.
Šťastní tí, ktorí hľadajú.
Šťastní tí, ktorí prebudení.
Šťastní tí, ktorí počúvajú hlasu Božiemu.
Šťastní tí, ktorí napĺňajú svoje poslanie.
Šťastní tí, ktorí spoznali jednotu.
Šťastní tí, ktorí sa meditáciou približujú k Bohu.
Šťastní tí, ktorí žijú v harmónii.
Šťastní tí, ktorí vidia krásu sveta.
Šťastní tí, ktorí sa otvorili slnku.
Šťastní tí, ktorí plynú ako rieky.
Šťastní tí, ktorí pripravení prijať šťastie.
Šťastní tí, ktorí múdri.
Šťastní tí, ktorí si uvedomujú sami seba.
Šťastní tí, ktorí milujú.
Šťastní tí, ktorí vychvaľujú život.
Šťastní tí, ktorí tvoria.
Šťastní tí, ktorí slobodní.
Šťastní , čo odpúšťajú.

- V čom je tajomstvo hojnosti?

Váš život je najcennejší šperk v klenotnici Boha.
Boh je šperk ľudského srdca.
Bohatstvo vnútri vás je nesmierne a hojnosť okolo vás nevyčerpateľná.
Čím viac dávate, tým viac dostávate.
Svet je dosť bohatý, aby sa každý stal bohatým.
Nevyčítajte si bohatstvo.
Šťastie stojí na prahu vášho domu.
Otvorte sa hojnosti a premeňte všetko v živote v zlato.
Blažení tí, ktorí našli poklad v sebe samom.

- Ako žiť vo svetle?
Žite naplno každý okamih svojho života.
Život, ktorý nie je prežitý naplno, vyvoláva zatrpknutosť.
Vedzte, že čo je vo vnútri, to je aj mimo.
Temnota sveta pochádza z temnoty v srdci.
Človek je zárodok slnka.
Meditácia o Bohu je rozpustenie sa vo Svetle.
Jasná myseľ je ako žiara tisíckami sĺnk.
Blažení tí, ktorí túžia po svetle.

Ako dosiahnuť harmóniu?
Žite jednoducho.
Nikomu neškoďte.
Nezáviďte.
Nech vás pochybnosti očisťujú, ale neoslabujú.
Zasväťte život kráse.
Tvorte kvôli tvoreniu, ale nie kvôli oceneniu.
Jednajte s blížnymi otvorene.
Zmeňte minulosť.
Prinášajte do sveta niečo nové.
Naplňte telo láskou.
Staňte sa energiou lásky.
Láska všetko oživuje.
Kde je láska, tam je Boh.

- Ako dosiahnuť dokonalého života?
Šťastný človek dokáže zmeniť veľa ľudí.
Nešťastní zostávajú otrokmi.
Šťastie miluje slobodu.
Radosť je tam, kde je sloboda.
Pochopte podstatu šťastia.
Otvorte sa svetu a svet sa vám otvorí.
Ak prestanete byť v opozícii, stanete sa vládcom.

- Aká je podstata reality?


"Ja" je meno večnosti.
Uvedomenie si samého seba dvere do vyššej reality.
Uvedomenie si samého seba je kľúč k premene.
Keď nájdete odpoveď na otázku,, Kto som? ", Odpoviete si na všetky otázky.
Stanete sa príčinou svojho šťastia.

A pozrel sa na všetky s láskou a dodal:

Ticho mnohé odhalí...
Buďte sami sebou.

0 komentárov:

Zverejnenie komentára