piatok 20. júna 2014

Dbajte na slová, ktoré vyslovíte, stávajú sa činmi...

Slovom pomenúvame asi od svojich troch rokov našu realitu. 
Slovo je uprostred tvoriaceho procesu. 

Prichádza myšlienka, potom myšlienku vyslovíme a potom realizujeme - zhmotňujeme. Tvoriaci proces má teda tri fázy: myšlienka - slovo - čin.

Začiatok tvorenia je v našich myšlienkach. Ako myslíme, tak tvoríme. Denne prejde našou mysľou asi 60 tisíc myšlienok. Záleží na každom z nás, aké myšlienky to budú. Či budú budovať alebo búrať. Musíme svoje myšlienky ovládať, aby neovládali ony nás. Jedine tak máme tvorenie vo svojich rukách.

V každom okamihu, v každej sekunde si volíme, kým sme. Často počúvam okolo seba, ako "strašne" pekné niečo je, ako sa niekto "hrozne" teší a podobne. Vyslovením slova strašne vzývame, teda posilňujeme našu žijúcu energiu strach. Slovom hrozne vzývame hrôzu. Každé slovo má svoju energiu, ktorú málo kto vníma. Berieme si do úst mnohé slová bez uváženia. Nie nadarmo naši predkovia hovorili: "Hovoriť striebro, mlčať zlato." Už len pomyslením, že si myšlienku uvedomíme, existuje v neprejavenom na svojej úrovni ako energia. Nieto ešte slovo, ktoré je viac hrubozhmotnené a je energiou, ktorou podtrhujeme emóciu, s akou slovo vyslovíme. Preto priatelia, čarujte so slovami...
Vážte slová, keď pomenúvate svoju realitu. Nemyslím tým, aby ste klamali, len aby sme si z úst nerobili "odpadovú nádrž".

Slovenský jazyk je úžasný ako na tvorenie, tak aj na rúcanie. V iných jazykoch je pre viacero významov jediné slovo. Náš jazyk, nádherne bohatý na slová, má svoje slovo takmer pre každý význam. Vybavte si krásu poetického jazyka, ktorý má veľkú silu tvorenia. Básnite o svojom živote, pretože tým si tvoríte tu a teraz nielen svoju realitu, ktorá prichádza už v ďalšej sekunde.
Prejav vďačnosti je tá najsilnejšia budujúca energia.

Vesmírna spravodlivosť hovorí: "Dbajte na svoje myšlienky, pretože sa stávajú slovami. Dbajte na svoje slová, pretože sa stávajú činy. Dbajte na svoje činy, pretože sa stávajú zvykom. Dbajte na svoje zvyky, pretože sa stávajú charakterom. Dbajte na svoj charakter, pretože bude Vaším osudom."
(Talmud)

 Zdroj: www.astrolife.cz
Preklad: JA


0 komentárov:

Zverejnenie komentára