utorok 10. júna 2014

Kapitola 1.- BUĎ TVORCOM SVOJHO ŽIVOTA

Mojím želaním je aby sa každý z Vás, ktorý číta tieto riadky, naučil byť PÁNOM svojho života.
Táto cesta sa začína poznaním seba, sveta, poznaním blízkych, aj ľudí, ktorí boli, sú aj budú súčasťou Vášho života.
Prečo sa nám veci dejú tak ako sa dejú...prečo sa ľudia správali a správajú tak ako sa správajú....
Pri poznávaní sa učíme konať a súčasne preberať zodpovednosť za svoje konanie, myšlienky, slová, skutky.
To čo je najdôležitejšie je prebrať zodpovednosť za svoj život a nehľadať vinníkov inde. Vtedy môžete byť PÁNOM svojho života...Odpútať sa od všetkého, čo nám prináša utrpenie, prijať súčasný stav, očistiť ho láskou a uvedomiť si, že len JA som zodpovedný za tento stav, nikto iný, a len JA to môžem všetko napraviť a tým zmeniť. Pozor nič si nevyčítať a nikomu nevyčítať...treba odpustiť všetkým, všetkému a najmä SEBE!
POĎAKOVAŤ za poznanie a pochopenie...(o tom v iných kapitolách...)

Mnohým ľuďom, ktorí prijali tieto princípy, sa podarilo usporiadať si život, zbaviť sa chorôb, ktoré z hľadiska medicíny boli nevyliečiteľné...uverili v seba a vo svoju jedinečnosť.... naučili sa ovládať vlastný život...stali sa strojcami svojho osudu...a tým vyčistili svoju karmu...

Nepochybujte o tom, že vaše šťastie, zdravie a pokora sú len vo vašich rukách!

Na podvedomej úrovni je každý človek čiastočka vesmíru a nielen človek, ale aj akákoľvek bytosť. Každý a všetko do tohoto spoločného vesmírneho vývinového procesu prispieva svojou troškou a tak dotvára CELOK... Všetci ideme rovnakým smerom, no každý má vlastnú cestu... Všetkých nás teda spája jeden spoločný cieľ a to snaha o celok ...čiže o Stvoriteľa, vesmír, vyššie vedomie...je jedno ako si to kto pomenuje...
Za posledné desaťročia dospeli vedci k názoru, že Vesmír je akýmsi neuchopiteľným druhom čistej energie s vlastným vedomím. Tento zdroj všetkého živého, táto sila všetkých spája a vo všetkom na tomto svete je základom života...

Prečo je človek hluchý voči pradávnym múdrostiam ako aj k záverom modernej vedy? Ako to, že rôzni ľudia na tomto svete, ho vnímajú tak rozdielne? Zdá sa, že ľudia si komplikovanou realitou vytvárajú dosť úbohý model života, ktorý im spôsobuje bolesť a utrpenie...
Je veľmi dôležité aby sme všetci pochopili, že všetko na tomto svete je krásne a čisté už od počiatku. Nie je v ňom nič špinavé. Všetko čo stvoriteľ stvoril je čisté a sväté. Ak cítite nejakú špinu, tak je to len preto, že špinavé sú Vaše úmysly. Vesmír a realita sú dokonalé. Nedokonalý je len Váš model tejto reality...

Ako príklad uvediem "Príbeh zo života":
Jeden úspešný podnikateľ z Anglicka českého pôvodu, milujúci Slovákov a preto rád sa zdržiava a investuje aj na Slovensku bol hosťom v jednej relácii, kde povedal naozaj pre mňa skutočnú pravdu o Slovákoch...
Pri otázke moderátora: "povedali ste, že aj keď ste pôvodom Čech, radšej sa zdržiavate na Slovensku, pretože máte radi Slovákov a Slovensko...je niečo čo Slovákom zazlievate?"
Hosť odpovedal: "Viete trápi ma, že prečo Slovák keď ráno vstane a ide do práce, naplní si vrecko kabáta hrachom a večer keď príde z práce má to vrecko prázdne...s kľudným svedomím..."
Pochopili? Nie?
Treba vysvetliť?
Veď predsa hrach je pre nás povestný...aj Jánošík hádzal hrach pod nohy pandúrom, aby nedosiahli úspešný záťah...stačí? Výstižné, že...? Verím, že si to viete preniesť významovo aj do dnešnej reality života...ako polená pod nohy a pod.

 Ideme ďalej dokončiť čo sme začali....:-)

Svet je to čo si o ňom myslíme!
Nie ste teda vydaní nejakému dobrému alebo špatnému svetu...Vy celkom sami rozhodujete o tom aký je ten váš svet...dobrý alebo špatný. A tým získavate moc nad celým svetom, nad Vaším svetom...
Čo si  myslíte o svete?
Nech si už myslíte čokoľvek, je tomu tak, vo vašom svete...
Príklad: Moja žena/môj muž je to čo si o nej/ňom myslím
             Môj vedúci je to čo si o ňom myslím
             moja práca, kolega...... je to čo si o nich myslím
Každý má svoju pravdu, svoj pohľad...a táto pravda vychádza z vnútra človeka.

V dnešnej dobe sa človek stal obeťou vlastného myslenia....a tým zo seba činí úplne slabého človeka... Prišla som na to, že človek túto svoju slabosť často zakrýva silným egom...krikom, tvrdohlavosťou, nepočúvaním nie len iných...ale ani seba....
Samozrejme, keď chcete je to tak, máte na to právo...právo myslieť si čo chcete napr...aj o týchto riadkoch...Ja si myslím, že je nerozumné robiť zo seba vedome obeť. Následok toho je, že človek, ktorý má potenciál, sám v sebe bez hraníc, zo seba dobrovoľne robí zo seba bezmocnú bytosť...
MY VY JA vytvárame obraz o svete svojím myslením....
MY VY JA vytvárame obraz o ľuďoch v ňom....Ste to čo si o sebe myslíte, sami sa rozhodujete čo si myslíte o sebe o svojich kolegoch....
Svet, kozmos je zorganizovaný nepredstaviteľne ekonomicky....Len človek si dokázal svoj život skomplikovať a vytvárať sebe aj iným prekážky na ceste k úspechu...
Teraz viete ako funguje svet...svojím myslením svet meníte...to vám dáva nepredstaviteľnú moc...
Robte s ním čo chcete, máte slobodnú vôľu...Myslite na to, až sa bude jednať o váš život...
Napr: zostať alebo ísť
          prijať- neprijať
          dávať- nedať nič
          milovať - nenávidieť....atď.
Ak si myslíte,že svet je slzavé údolie....vtedy svoje myslenie zameriavate smerom dolu do temnoty do hmoty...
Ak si myslíte, že svet je oslava, radosť....vtedy svoje myslenie smerujete smerom hore do svetla....
To nie je mystika ani náboženstvo....to je čistá fyzika.
To je realita života...
A ešte na záver...
To čo vyšleš hore -  to sa ti vráti dole späť... Akcia vyvoláva reakciu....vždy...
teda:  AKCIA = REAKCIA
Ak teda chceme zmeniť svet, svoj život musíme začať meniť seba, svoje myslenie........

0 komentárov:

Zverejnenie komentára