nedeľa 1. júna 2014

O mne

Svet zdravia vo vlastných rukách a vedomí...

Asi 20 rokov sa venujem poznávaniu kozmických zákonov v ľudskom živote. Mojím celoživotným koníčkom je psychológia, poznávať ľudí a ich povahy ako aj správanie, ktoré je ovplyvňované myslením, vzťahom a postojom k životu ako takému. Tiež vplyv emócií a psychiky na zdravie a kvalitu života človeka. Posledných 10 rokov sa intenzívne venujem vedomiu a podvedomiu človeka a zákonitostiam vesmíru má dať- dal. Pochopila som, že kvalitu života človeka ovplyvňuje aj mnoho ďalších vecí...

Postupne som sa prepracovala a dostala až k nekonečnému štúdiu zameraného na príčiny chorôb a ich dôsledky z pohľadu východnej medicíny, ako je etikoterapia, dietetika,  diagnostika, tiež okrajovo s tým súvisiaca astrológia, lebo všetko so všetkým súvisí, ako tiež hovoril Hypokrates svojim učencom..."Nepolož skalpel na človeka, kým nezistíš aké je postavenie hviezd..." 


Dostalo sa mi do rúk množstvo zaujímavých odborných kníh, ktoré som využívala pri samoštúdiu, pretože bez samovzdelávania to nejde. 


Absolvovala som množstvo seminárov u nás aj v zahraničí, v oblasti kvality života a zdravia, v prvom rade  kvôli sebe a svojim blízkym. Jednoducho som na vlastné oči zisťovala, že západná medicína je v niektorých oblastiach bezmocná a akosi zlyháva v prevencii a diagnostike menej závažných patológií. Neoddeliteľnou súčasťou medicíny je samozrejme psychosomatika, tú však naši lekári neuznávajú resp. podceňujú. Je jednoduchšie predpísať liek a zahnať bolesť ako vyspovedať pacienta, možno niekedy by práve toto viac pomohlo ako analgetikum...


Moje prvotiny sa začali na začiatku  90-tych rokov napr.: 


- v spoločnosti Energy prírodná - bylinná medicína podľa TČM, kde som na odborných prednáškach prvý krát  pričuchla k  celostnej medicíne, hlavne fungovanie a vzájomná spolupráca orgánov v súvislosti s prevenciou zdravia.... Dnes už viem, že nie je správne sa starať len o jeden orgán, ale o jeho celkový vplyv na organizmus a psychiku  človeka.


- semináre MUDr. Fecenka - Príčiny chorôb a ich dôsledky, prírodná ruská medicína  a jej  vplyv na zdravie a kvalitu života.


V rámci psychohygieny som  o.i. absolvovala seminár Cesta so známou  Brandon Bays, úžasný seminár, ktorý veľmi ovplyvnil môj život (liečenie na princípe bunkovej terapie), transformačný proces bol nezabudnuteľný zážitok.


Potom nasledovali odbornejšie a náročnejšie semináre, vďaka ktorým vlastním aj niekoľko certifikátov  z odborných seminárov napr.: v Brnenskom a Pražskom Inštitúte TČM, tiež v Sinobiologickej spoločnosti SR a ČR. 


Som členkou československej sinobiologickej spoločnosti SINBIOS, ktorá neustále zabezpečuje dovzdelávanie svojich študentov členov v oblasti TČM v nových poznatkoch, skúsenostiach, ale aj vedeckých skúmaniach.


Ukončila som štúdium v ČR na akreditovanej škole celoživotného vzdelávania - Inštitúte tradičnej čínskej medicíny v Prahe pod odborným vedením Mgr. Krameriovej.

...Aby toho nebolo málo pridala som si ďalšie štúdium  antropozofickej medicíny v Prahe, ktorá je tiež jednou alternatívou s pohľadu celostnej medicíny, taktiež pod vedením Mgr. Krameriovej... 

Antropozofia je metóda získavania vhľadu do reality duchovného sveta podobného prírodnej vede v jej integrite. Je základným kameňom waldorfského vzdelávania. Aj duchovný a duševný svet súvisí s naším zdravím...


Na rozdiel od ostatných alternatívnych liečebných metód, je TČM ucelený systém znalostí, diagnostických a liečebných metód na celkovú harmonizáciu organizmu, ako aj jeho prevenciu a liečbu. Nejde o žiadnu "pavedu" ale o medicínsku vedu. Sú to predovšetkým fakty o našich vnútorných orgánoch, ich vzájomné vzťahy, vplyv stravy na fungovanie tela i psychiky a mnohé ďalšie veci. Je to nekonečné celoživotné štúdium, ktoré má veľký význam hlavne v tejto dobe, keď je liečba a starostlivosť o "pacienta" zamieňaná s  biznisom. 


Úplne sa vytratila prevencia a zodpovednosť za vlastné zdravie. Záplava reklám a plné obchodné reťazce všetkého možného obrali ľudí o triezve uvažovanie a vnímanie svojich pocitov a skutočných potrieb. Lieky sa už kupujú a spotrebúvajú ako bežné potraviny...


 Záverom by som dodala, že pre takúto prácu je dôležité mať vhľad, nacítenie a vnímanie človeka, chuť sa vzdelávať a spoznávať nové veci..., mňa tým vesmír obdaril..., alebo ako sa povie "dar od Boha",  za čo mu ĎAKUJEM.        Krédo: Odhodlanie - zapálené srdce - otvorená myseľV súčasnej dobe usporadúvame prednášky so zameraním na prevenciu zdravia z pohľadu celostnej medicíny... Emócie a psychika, fytoterapia + hubová výživa, stravovanie podľa ročných období, pripravujeme aj varenie -  "navarme si zdravie", poradenstvo v oblasti prevencie zdravia, v kultúrnych centrách, Materských centrách, vo firmách, v Bratislave a v blízkom aj vzdialenom okolí...


https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/ezocesta/
www.facebook.com/cestouzdravia

0 komentárov:

Zverejnenie komentára