nedeľa 1. júna 2014

Príbeh zverokruhu

 

 

 PRÍBEH ZVEROKRUHU

Boh ráno predstúpil pred svojich dvanásť detí a do každého z nich vložil semeno ľudského života.
Deti predstupovali jedno po druhom, aby si zobrali príslušný dar.


          „Tebe, Baran, dávam svoje semeno ako prvému, aby si mal tú česť zasadiť ho. Aby sa každé semeno, ktoré zasadíš, v Tvojich rukách miliónkrát zmnožilo. Nebudeš mať čas pozorovať ako rastie, pretože všetko, čo zasadíš, vytvorí ďalšie semená, ktoré bude treba zasadiť. Budeš prvý, ktorý prenikne ľudskú myseľ Mojou Ideou. Tvojím životom je čin a jediným činom, ktorý Ti prisudzujem, je zvestovať ľuďom Moje stvorenie. Za Tvoju dobrú prácu Ti dávam cnosť Sebaúcty.“

          „Tebe, Býk, dávam moc premeniť semeno na rastlinu. Tvoja úloha je náročná a vyžaduje trpezlivosť, pretože musíš dokončiť všetko, čo bolo začaté. Inak semená rozfúka vietor. Nesmieš začať uprostred svojej práce pochybovať, meniť svoje rozhodnutia, alebo sa pri svojej úlohe spoliehať na druhých. Za to Ti dávam dar Sily. Užívaj ho múdro.“


          „Tebe, Blíženec, dávam otázky bez odpovedí, aby si všetkým ľuďom priniesol pochopenie všetkého, čo vidia okolo seba. Nebudeš vedieť, prečo ľudia rozprávajú alebo naslúchajú, ale v hľadaní svojich odpovedí nájdeš dar, ktorý Ti dávam – Vedenie.“

          „Tebe, Rak, dávam úlohu poučiť človeka o emóciách. Je mojou Ideou, aby si ľudí rozosmieval a rozplakával, aby všetko, čo vidí a myslí, vyvieralo z vnútorného bohatstva. Za to Ti dávam dar Rodiny, aby sa Tvoje bohatstvo zmnožilo.“


          „Tebe, Lev, dávam za úlohu ukazovať svetu Moje stvorenie v celej jeho sláve. Musíš sa však vyhnúť pýche a pamätať si, že je to Moje stvorenie, nie Tvoje. Pretože ak na to zabudneš, ľudia sa Ti vysmejú. Ak budeš dobre plniť úlohu, ktorú Ti dávam, prinesie Ti veľa radosti. Za to Ti náleží dar Úcty.“

          „Od Teba, Panna chcem, aby si preskúmala všetko, čo človek urobil s Mojim stvorením. Musíš starostlivo posúdiť jeho cesty a pripomenúť mu jeho chyby, aby prostredníctvom Teba došlo Moje stvorenie k dokonalosti. Za to Ti dávam dar Jasného a čistého myslenia.“


          „Tebe, Váha, dávam za úlohu slúžiť. Aby človek pamätal na svoju povinnosť voči druhým. Aby sa učil spolupracovať a videl aj druhú stránku svojich činov. Postavím ťa všade tam, kde vládne nesúlad, a za Tvoje úsilie Ti dám dar Lásky.“

          „Tebe, Škorpión, dávam veľmi ťažkú úlohu. Budeš mať schopnosť vidieť do ľudských myslí, ale nedovoľujem Ti rozprávať o svojich objavoch. Často ťa bude to, čo uvidíš bolieť a vo svojej bolesti sa odo mňa odvrátiš. Budeš tak vidieť do ľudí, že v nich spoznáš zvieratá a budeš tak bojovať so zvieracími inštinktmi, že zídeš z cesty. Keď sa však ku mne nakoniec vrátiš, budem mať pre Teba veľký dar Cieľavedomosti.“


          „Od Teba, Strelec chcem, aby si rozveseľoval ľudí. Prostredníctvom smiechu budeš dávať ľuďom nádej a prostredníctvom nádeje obrátiš ich zraky naspäť ku Mne. Stretneš sa s mnohými životmi a v každom uvidíš nekľud. Tebe, Strelec dávam dar Nekonečnej hojnosti, aby si sa vysoko vyvinul, dosiahol do každého kúta a vniesol do neho svetlo.“

          „Od Teba, Kozorožec chcem, aby si učil človeka pracovať. Tvoja úloha nie je jednoduchá, pretože budeš mať pocit, že všetka ľudská námaha visí na Tvojich ramenách. Za Tvoje ťažké bremeno však vkladám do Tvojich rúk Zodpovednosť za človeka.“          „Tebe, Vodnár, dávam víziu budúcnosti, aby človek dokázal vidieť rôzne možnosti. Pocítiš bolesť osamelosti, pretože Ti nedovoľujem personifikovať Moju lásku. Za to, že obrátiš ľudský zrak k novým možnostiam, Ti však dávam dar Slobody, aby si vo svojej voľnosti mohol neustále slúžiť ľudstvu, kedykoľvek budeš potrebný.“

          „Tebe, Ryba, dávam tú najťažšiu úlohu zo všetkých. Chcem od Teba, aby si zhromažďovala všetok ľudský žiaľ a vracala mi ho. Tvoje slzy sa musia nakoniec stať Mojimi slzami. Žiaľ, ktorý do Teba vstúpi, je následkom nepochopenia Mojej idei človekom. Ty mu ale dáš súcit, aby sa mohol snažiť znovu a znovu. Pretože dostávaš najťažšiu úlohu zo všetkých, dávam Ti ten najväčší dar. Budeš mi ako jediná z mojich dvanástich detí Rozumieť. Tento dar je však iba pre Teba Ryba. Ak sa ho budeš snažiť šíriť medzi ľuďmi, nebudú Ti naslúchať.“
          Potom Boh povedal: „Každý z Vás má časť Mojej idei. Nesmiete túto časť zamieňať s celou Mojou ideou. Nesmie vo Vás ani vzrásť túžba vymieňať si jednotlivé časti medzi sebou. Pretože každý z Vás je dokonalý. Neuvedomíte si to však, pokiaľ Vás všetkých dvanásť nebude JEDNO. Potom bude každému z Vás odhalená celá Moja idea.“

          A deti odišli, všetky odhodlané robiť svoju prácu čo najlepšie, aby si zaslúžili svoje dary. Ale žiadne z nich úplne nepochopilo svoju úlohu, ani dar. A keď sa zmätené vrátili, Boh povedal: „Každý z Vás si myslí, že dary tých druhých sú lepšie. Preto Vám dovoľujem si ich navzájom vymeniť.“

          A v túto chvíľu každé dieťa zajasalo, pretože pomyslelo na všetky možnosti novej úlohy. Ale Boh sa usmial a povedal: „Budete sa ku mne často vracať a žiadať, aby som Vás zbavil Vašej úlohy a zakaždým Vám vyhoviem. Prejdete nespočetnými inkarnáciami, kým dokončíte svoju pôvodnú úlohu, ktorú som pre Vás pripravil. Dávam Vám nekonečne veľa času, aby ste túto úlohu splnili, ale až vtedy, keď ju dokončíte, budete môcť byť so Mnou.“
0 komentárov:

Zverejnenie komentára