streda 18. júna 2014

Storočie nás vyzýva ku skúške – zmazať rozdiely medzi ľuďmi

 

K napsání tohoto článku jsem nemusel pro inspiraci nikam daleko. Stačilo se jen zamyslet nad otázkou, proč se nikdo nepokusil pokračovat v Mayském kalendáři, když je na světě taková spousta ezoteriků, věštců, astrologů a šamanů… Není v tom náhodou strach ze zesměšnění, že to nevyjde? Ano, odvaha je největší problém při sdělování vizí a předtuch lidem i světu. Myslím, že to jde, a když to dokázali Mayové před několika tisíci lety nebo Nostradamus před pěti sty roky, tak proč by to nemohl zkusit někdo na počátku třetího tisíciletí?

I kdyby to měl být jen obyčejný pěšák, který učiní první krok, a nikoliv král… Dokonce i Ježíš byl obyčejným pěšákem, který si díky své vrozené moudrosti dokázal získat u lidí přirozenou autoritu. Měl značný vliv, neměl ale vznešenou pozici. Domnívám se, že právě to se nelíbilo církvi, jež nechtěla, aby na duchovní trůn usedl obyčejný člověk, a proto došlo k jeho ukřižování, následnému vzkříšení a vzniku nového náboženství, které se stalo základem dlouhého období věku Ryb, a jež po staletí symbolizovalo konzervativní víru. Podobný osud později postihl i Rytíře chrámu – Templáře.

Lidé často hledají moudrost v knihách, ale už si neuvědomují, že ji mohou nalézt kolem sebe. Stačí mít otevřené oči a rozjímat v hloubi srdce. Všímejte si tedy symbolů okolo a nechte v sobě probudit magickou sílu, která inspiruje a radí v životních krocích. Používejte ji však rozumně a mějte se na pozoru před odpornou černou magií, kterou odsuzuje nejen Písmo Svaté, ale je i v rozporu s božími zákony. Podívejme se tedy na jednotlivá století počátku Nového Vodnářského věku a odhalujme společně skryté pravdy.
20. století byla doba předvodnářská, jež přinesla pokrok ve vědě a technice, a také prvotní touhu po svobodě a demokracii. Přinesla odpoutání se od nadvlády Rakouska – Uherska a vybojování si svobody (1. světová válka) a postavení se proti nelidskosti (2. světová válka). Posledním úsekem v druhé polovině minulého století bylo propadnutí materialistickému myšlení. Podívejme se však ještě na první rok 20. století – 1900, a pokud si odmyslíte dvě nuly, získáte číslici 19, jež v Tarotu symbolizuje Slunce, konkrétně jeho návrat nebo-li slunovrat. Temnota dosáhla svého vrcholu a nyní začala doba světla, jež se bude dál zvětšovat, i když jaro je ještě hodně daleko. Z toho vyplývá, že zlo v minulém století vládlo, ale nevyhrálo, i když bylo velmi silné.

21. století se začalo psát roku 2000, a pokud si opět odmyslíte dvě nuly, získáte 20. kartu v Tarotu, jež symbolizuje dobu Posledního soudu, odpuštění a nové šance, která se nám nabízí v tomto století. Klíčovým rokem byl rok 2012, v němž se měl objevit člověk světla, který opět dokáže inspirovat ostatní k hledání lepší cesty.
V současném století bude muset lidstvo projít další zkouškou, což jsou příliš velké rozdíly mezi lidmi. Bude to století občanských nepokojů a demonstrací s cílem dosáhnout rovnosti. Důležitým předpokladem i cílem mocných by měl být osobní příklad, a pokud toho dosáhnou, budou je lidé milovat a pokud ne, tak nenávidět, jak už jsme toho byli svědky v Řecku, Egyptě nebo Libyi, ale i u nás. Víte, jakákoliv reforma, která není spravedlivá, postrádá smysl. Čím větší krajíc budou mocní ukrajovat chudým a neukrojí nic ze svého, tím více se budou muset obávat o své životy jako libyjský vůdce

Jedině ten, kdo se naučí dívat se na lidi stejnýma očima, dosáhne ve 21. století úspěchu a bude hoden lásky. Touha po rovnosti bude základem našeho století.

Když už jsem se zamyslel nad minulým i nynějším stoletím, tak ještě zbývá zamyšlení nad tím dvaadvacátým. Mnohým se možná bude pochybnostmi křivit tvář, ale to pouze proto, že žijí ze dne na den a nepřemýšlí nad osudem příštích generací. Honbu za penězi dávají na první místo a jejich skrytým heslem je: „Po nás potopa!“ Začínajícím rokem bude rok 2100, a pokud si zase odmyslíte dvě nuly, získáte poslední tarotovou kartu velké arkány – Svět. Ukončení jedné kapitoly lidstva a začátek nové. Nedojde však k žádné radikální proměně světa a civilizace, ale přechod bude plynulý. Lidé budou mnohem chudší než na počátku 21. století, ale to je povede k větší pokoře a lásce. Bude to století žen, objeví se mezi nimi mnoho významných osobností, jež budou úspěšnější než muži. Jedna bude průkopník. Inspiruje mnoho lidí, protože najde ztracené tajemství Svatého grálu. Pravděpodobně se objeví 20. 12. 2112, což bude klíčové datum budoucího století, jehož úkolem bude najít v lidech ztracenou lásku.

Nebude to ale poslední století lidstva. I když karta Světa na konec poukazuje, zároveň otevírá novou cestu. Tato tři století – 20., 21. a 22. budou začátkem Vodnářského věku. Objevení svobody, rovnosti a lásky k lidem jsou hlavní úkoly, jež budou základem Nového věku, který nastane 23. 4. 2222. To je doba rovnodennosti, kdy započne astronomické jaro Nového věku. Pokud je to první krok k pokračování Mayského kalendáře, pak tento článek splnil účel. 
Jestliže Vám přinesl naději a povzbuzení do života, tak to bylo jeho skrytým poselstvím i smyslem mého života.

Tomáš Vojta, osobní poradenství – tarot, runy, i-ťing a výklad snů
Publikováno v časopisu Ve hvězdách & Lidový léčitel

0 komentárov:

Zverejnenie komentára